free web page software

VENTILI I OPREMA

Program armatura sadrži znatan broj visokotlačnih ventila za paru i vodu kao svu prateću opremu za ventile iz sopstvenog proizvodnog programa i programa naših Partnerskih proizvodžača koje zastupamo

Mobirise

RAVNI ZAPORNI VENTILI

Primjena. Ravni zaporni ventili mogu se primjeniti na svim cjevovodima i uređajima sa fluidima koji nisu agresivni za materijale kućišta navedene u listama materijala.
Materijali navedeni u listama materijala su specificirani u evropskim standardima, i za njih važi odnos radni pritisak/temperatura prema standardu EN 12516-1.
Ravni zaporni ventili, osim ručno, mogu da se pogone i drugim vrstama pogona kao što su elektro, hidraulični ili pneumatski.
Konstrukcija. Konstrukcija ravnih zapornih ventila je takva da zadovoljava zahtjeve najnovijih važećih svjetskih normi i standarda. Tijelo ventila sastoji se iz kucišta i poklopca, koji su za manje dimenzije od kovanog celika a za veće od livenog čelika, međusobno spojenih vijcima. Priključni krajevi mogu biti sa prirubnicama ili za sučeono zavarivanje, prirubnice su uvjek integralne jer se kucišta za zavarivanje posebno kuju ili liju. Zatvarač ventila se radi kao poseban dio, veza sa vretenom je sigurna i čvrsta, ali omogućuje malo podešavanje položaja. Za potrebe remonta ova veza se može rastaviti.

Materijali za tjelo su ugljenični ili legirani čelik otporni na povišenim temperaturama, kako je to dato u listama materijala, unutrašnji dijelovi (vreteno i zaptivne površine) su uvjek od nerđajuceg čelika u skladu sa odgovarajućim standardom za proizvod.

Osnovna izvedba ravnog zapornog ventila obuhvata slijedeće: materijal kućišta, trim (vreteno i zaptivne površine), priključne mjere prirubnica i mjere krajeva za zavarivanje prema datim listama materijala i tabelama ; pogon sa ručnim točkom ; ispitivanje prema standardu EN 12266-1, testovi P10,P11 i P12 ; površinska zaštita bojom .

Po posebnom zahtjevu možemo isporučiti: kućište i poklopac od drugih materijala specificiranih u EN ili API standardima drugi trim materijal; druge oblike zaptivnih površina prirubnica prema EN 1092-1 ; drugi oblik pogonskog uređaja ( npr. električni, hidraulični ili pneumatski) ; ventil sa regulacionim zatvaračem ; drugu vrstu površinske zaštite ; ventil u kompletu sa kontraprirubnicama, vijcima za spajanje i zaptivačima

Mobirise

ZASUNI

Primjena. Zasuni se mogu primjeniti na svim cjevovodima i uređajima sa fluidima koji nisu agresivni za materijale kućišta navedene u listama materijala. Materijali navedeni u listama materijala su specificirani u evropskim standardima, i za njih važi odnos radni pritisak/temperatura prema standardu EN 12516-1.
Maksimalni dozvoljeni diferencijalni pritisak na zatvaraču je jednak nazivnom pritisku. Zasuni, osim ručno, mogu da se pogone i drugim vrstama pogona kao što su elektro, hidraulični ili pneumatski.


Konstrukcija. Konstrukcija zasuna je takva da zadovoljava zahtjeve najnovijih važećih svjetskih normi i standarda. Tijelo zasuna sastoji se iz kućišta i poklopca, međusobno spojenih vijcima. Manipulacija zasunom se vrši pomoću aksijalno pokretnog navojnog vretena sa spoljnim navojem i navrtkom u jarmu. Priključni krajevi mogu biti sa prirubnicama ili za sučeono zavarivanje, prirubnice su uvjek integralne
sa kućištem.  Zatvarač zasuna je u obliku klina, elastičan, vezan je sa vretenom pouzdano, T-žljebom i vodi se vođicama u kućištu tokom cijelog hoda.

Za potrebe remonta veza sa vretenom može se lako rastaviti.

Mobirise

Materijali. Materijali za tijelo su ugljenični ili legirani čelik otporni na povišenim temperaturama, kako je to dato u listama materijala, unutrašnji delovi (vreteno i zaptivne površine) su uvjek od nerđajućeg čelika u skladu
sa odgovarajućim standardom za proizvod.
Zaptivne površine u kućištu i na zatvaraču su uvjek izrađene i formirane od kvalitetnog nerđajućeg materijala direktno navarenog na osnovni materijal.

Zaptivanje vretena se vrši zaptivnim paketom izrađenim od kvalitetne pletenice na bazi čistog grafita koja ima veliku otpornost na pritisak i temperaturu, kao i hemijski agresivne fluide.
Ako je potrebno, pritezanje zaptivača u radu omogućeno je pomoću vijaka kojima se priteže pritiskivač.

Mobirise

 

RAVNI ODBOJNI VENTILI

Primjena. Ravni odbojni ventili mogu se primjeniti na svim cjevovodima i uređajima sa fluidima koji nisu agresivni za materijale kućišta navedene u listama materijala.Materijali navedeni u listama materijala su specificirani u evropskim standardima, i za njih važi odnos radni pritisak/temperatura prema standardu EN 12516-1. Maksimalni dozvoljeni diferencijalni pritisak je jednak nazivnom pritisku.


Konstrukcija. Konstrukcija ravnih odbojnih ventila je takva da zadovoljava zahtjeve najnovijih važećih svjetskih normi i standarda. Tijelo ventila sastoji se iz kućišta i kape, koji su za manje dimenzije od kovanog čelika a za veće od livenog čelika, međusobno spojenih vijcima. Priključni krajevi mogu biti sa prirubnicama ili za sučeono zavarivanje, prirubnice su uvek integralne jer se kućišta za zavarivanje posebno kuju ili liju. Zatvarač ventila se vodi vođicom na poklopcu i pritisnut je oprugom na zaptivnu površinu kućišta.Materijali za tijelo su ugljenični ili legirani čelik otporni na povišenim temperaturama, kako je to dato u listama materijala, unutrašnji delovi (vođica i zaptivne površine) su uvek od nerđajućeg čelika u skladu sa odgovarajućim standardom za proizvod.

Osnovna izvedba ravnog odbojnog ventila obuhvata slijedeće:
materijal kućišta, trim (vođica i zaptivne površine), priključne mere prirubnica i mjere krajeva za zavarivanje prema datim listama materijala i tabelama, ispitivanje prema standardu EN 12266-1, testovi P10,P11 i P12, površinska zaštita bojom.

Mobirise

IGLIČASTI VENTILI

Mobirise

CIJEVNI KOMPENZATORI

Mobirise

ODVAJAČI KONDENZATA

Mobirise

PRIRUBNICE

Mobirise

SLAVINE

Mobirise

POKAZIVAČI NIVOA

Mobirise

SLAVINE VISOKOG PRITISKA

Mobirise

ZASUNI ZA ISPLAKU


KONTROLA KVALITETA

Na svakom ventilu, na kraju proizvodnog procesa, vrši se završno ispitivanje funkcionalnosti. Ispitivanje se vrši tako da se proverava funkcionalnost u manipulisanju i funkcionalnost u zaptivanju. Ova ispitivanja se vrše u skladu sa standardima za ispitivanje EN 12266.O ispitivanjima se vodi redovna evidencija prema uspostavljenim i overenim procedurama Sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000.

 
 

POGLEDAJTE NAŠE USLUGE

Projektovanje i inženjering, mašinska obrada, ventili i oprema, pumpe i oprema

© Copyright  NITAL d.o.o. ZENICA - All Rights Reserved