free bootstrap themes

PUMPE I OPREMA

Program pumpi sadrži veliki broj tipova radijalnih, poluaksijalnih i aksijalnih, jednostepenih i višestepenih, samousisnih i nesamousisnih, jednostrujnih i dvostrujnih pumpi itd. Svi proizvodi su veoma pažljivo projektovani s obzirom na zahtjevane hidraulične parametre i zahtjevanu oblast primjene.

Mobirise

CENTRIFUGALNE PUMPE

Tehničke karakteristike: Kapacitet: do 4.650 m3/h , Visina : 170 m (560 feet), Broj obrtaja: do 1800 o/min, Temperatura : max. 215° , Pritisak: do 30 bar , za više pritiske - specijalne izvedbe,

Veličine: DN 125 do DN 600 (5” do 24”) ; EN

Fluid: čista ili zaprljana voda (sa ili bez većih čestica), hladna i vrela voda, kondenzat, emulzije ulja i kiseline,

Primjena: generalno u industriji, toplane, hemijska industrija, industrija čelika i rudnici, industrija šecera i hartije

Osnovni dijelovi:  radno kolo, vratilo, kucište i plašt, habajući prsten, kućište ležaja, rukavac

TIPOVI PUMPI, DIJELOVI  I DOKUMENTACIJA

Tipovi:   Normirane centrifugalne pumpe, Jednostepene centrifugalne, Blok centrifugalne pumpe, Višestepene centrifugalne pumpe, Cirkulacione višestepene pumpe, Samousisne pumpe, Kanalne pumpe, Spiralne zavojne pumpe, Hemijske pumpe obložene gumom, Vertikalne pumpe, Uronjene pumpe, Dvostrujne pumpe, Horizontalne propelerne pumpe, Drenažne pumpe, Zupčaste pumpe , Zapreminske pumpe za guste tečnosti , Pumpe sa zavojnim vretenom , Jednostepene i dvostepene vakuum pumpe , Kompresori, Krilne vakuum pumpe , Vertikalne tandem pumpe , Klipne trocilindrične plunžer pumpe , Parne klipne pumpe, Klipne jednocilindrične pumpe, Rotacione klipne pumpe, Dozirne pumpe , Pumpe visokog pritiska, Klipne pumpe, Membranske pumpe, Ručne klipne pumpe i dr.

Osnovni dijelovi:  radno kolo, vratilo, kucište i plašt, habajući prsten, kućište ležaja, rukavac


Dokumentacija:   Katalozi, Certifikati o materijalu, Dimenzionalna kontrola, Certifikati o ispitivanju, Uputstva za instalaciju i rukovanje, Lista rezervnih dijelova

Garancija:  do 3 godine


REZERVNI DIJELOVI PUMPI, INSTALACIJA, ODRŽAVANJE I SERVIS

Posebnu pažnju pridajemo remontima. Naši stručnjaci su obučeni i certificirani za izvođenje instalacija i reparacija svih vrsta pumpnih postrojenja i u mogućnosti smo odgovoriti u svako doba kvalitetnim tehničkim rješenjem na sve upite naših kupaca.


Proizvodimo sve vrste rezervnih dijelova pumpi i isporučujemo rezervne dijelove renomiranih svjetskih proizvođača.


Posjedujemo opremu i vršimo:
Ispitivanje hidrauličkih i mehaničkih parametara pumpi
Izvodenje radova na terenu i instalaciju pumpnih postrojenja
Izvođenje radova i nadzor pri instalaciji kao i pružanje inženjerskih usluga pri instalaciji
Revitalizaciju, održavanje i servisiranje pumpi i pumpnih instalacija
Usluge dinamičkog balansiranja rotirajućih dijelova


MOGUĆNOST IZRADE SPECIJALNIH DIJELOVA PUMPI I PUMPI PREMA DOKUMENTACIJI KUPCA

 
 

POGLEDAJTE NAŠE USLUGE

Projektovanje i inženjering, mašinska obrada, ventili i oprema, pumpe i oprema

© Copyright  NITAL d.o.o. ZENICA - All Rights Reserved