free web software

MAŠINSKA OBRADA I REZERVNI DIJELOVI

Mašinska obrada i proizvodnja specijalnih rezervnih dijelova i opreme prema zahtjevima, tehničkoj dokumentaciji i uzorcima Kupca, sa garantiranim kvalitetom i  certifikatima

Mobirise

NAŠI PROIZVODI

Zupčanici, lančanici, vratila, nazubljena vratila, osovine i ležajevi

Reduktori svih veličina i prenosa, kućišta i postolja, ventilatori i dijelovi ventilatora, hladnjaci, vijčana roba od specijalnih čelika, specijalni rezervni dijelovi ...
 
Proizvodnja i mašinska obrada svih vrsta odlivaka, od sivog liva, obojenih metala, običnih i specijalnih čelika, prema dokumentaciji

Transportni valjci, bubnjevi, trake, lanci, spojke i transportno - transmisiono remenje svih vrsta i namjene

Proizvodi od specijalne plastike i gume za industriju

Alati za livenje, utiskivanje i mašinsku obradu
UZ NAŠE PROIZVODE KAO DOKAZ KVALITETA DOSTAVLJAMO:

ORIGINALNE ATESTE MATERIJALA ; DIMENZIONALNE KONTROLE ; CERTIFIKATE O KVALITETU I KONTROLISANJU

 
 

POGLEDAJTE NAŠE USLUGE

Projektovanje i inženjering, mašinska obrada, ventili i oprema, pumpe i oprema

© Copyright  NITAL d.o.o. ZENICA - All Rights Reserved